Durant quants anys ha de guardar un particular o una empresa la documentació original de matèria fiscal i comptable?

Una pregunta que cada any per aquestes èpoques responem els despatxos professionals a empresaris i/o particulars és quin termini hi ha per a guardar aquells documents que han servit per a fer una determinada declaració o liquidació a hisenda, ja sigui l’Impost sobre Societats (IS), l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), si agafem els tres més importants del nostre ordenament tributari. Doncs bé, el termini de prescripció per a documents fiscals és doble, en funció de l’import del deute (per període i impost) amb l’administració pública.

Si el deute tributari és inferior a cent vint mil euros el termini serà de quatre anys des de la data de l’últim acte administratiu que, si no hi ha hagut requeriments per part de l’administració, serà l’últim dia de presentació de l’impost en qüestió. Si parlem de l’IRPF aquesta data seria trenta de juny de 2010 per als documents de l’exercici 2009. Per exemple, a partir del dia ú de juliol de l’any 2010 podríem llençar la documentació justificativa de la nostra declaració de la Renda de l’exercici 2005, si ens trobéssim en aquest cas. Pel que fa als deutes superiors als cent vint mil euros, la prescripció que esmentàvem seria de cinc anys, enlloc de quatre.

Per últim, les societats mercantils tenen l’obligació de guardar durant sis anys tota aquella documentació comptable, segons l’article 30 del Codi de Comerç, pel que a aquest tipus d’empreses se’ls hi recomana que guardin tots els documents un mínim de 6 anys.

Tot això, sens perjudici d’aquells documents relatius a béns o drets de durada superior (com puguin ser les escriptures d’un immoble o les factures de compra d’una maquinària per l’empresa).

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>